Produkcja urządzeń do krioterapii ogólnoustrojowej i miejscowej

Komora kriogeniczna oferowana jest w wersji wieloosobowej, jednoosobowej, mobilnej i kontenerowej. Oferta obejmuje również stymulator medyczny CRIOVITA do wykonywania zabiegów krioterapii miejscowej.

kolo1CREATOR Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą urządzeń kriogenicznych - komór kriogenicznych do wykonywania zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej oraz kriostymulatorów do zabiegów miejscowych.
Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji od wielu lat wykonuje zabiegi krioterapii we własnej komorze kriogenicznej, konstrukcji mgr inż. Zbigniewa Raczkowskiego twórcy pierwszej polskiej kriokomory. Komora ta jest jedną z kilkunastu funkcjonujących w Polsce, natomiast jest jedyną tak intensywnie eksploatowaną, bowiem wykonano w niej ponad 400 tys. zabiegów, prowadząc pełną dokumentację medyczną i techniczną, dającą możliwość oceny jej skuteczności. Zdobyte w ten sposób doświadczenie, pozwoliło nam opracować i zbudować kolejną wersję komory kriogenicznej o symbolu CR-2002 i CR 2002/05, pozbawioną niedoskonałości komory eksploatowanej. Poprawność rozwiązań technicznych, ich zgodność z obowiązującymi normami przy zachowaniu bezpieczeństwa zabiegów została potwierdzona Certyfikatem "EC".
Kriokomory niskich temperatur produkowane przez CREATOR to nowoczesne urządzenia chronione prawem patentowym. Kabiny złożone są z dwóch pomieszczeń. W przedsionku można uzyskać temperaturę -60oC, gdzie pacjenci przez kilkadziesiąt sekund adaptują się przed wejściem do drugiego pomieszczenia komory zabiegowej z temperaturą od -110oC do -160oC. Łączny czas pobytu wynosi w zależności od schorzenia od 2 do 3 minut.

Kriokomora schładzana jest za pomocą ciekłego azotu, który znajduje się w zamkniętej instalacji i nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Ciekły azot jest dostarczany ze zbiornika znajdującego się na zewnątrz budynku do kriokomory, gdzie w wymiennikach ciepła następuje jego zgazowanie oraz schłodzenie powietrza w kriokomorze do temperatury od -110 do -160oC. Czynnikiem schładzającym organizm pacjenta jest zimne powietrze. Azot po przepracowaniu jest wypuszczany przez układ tłumików na zewnątrz obiektu.

kolo1

CREATOR Co. Ltd. is the manufacturer  and supplier of cryogenic equipment – cryogenic chambers for systemic cryotherapy  and medical stimulators for local cryotherapy.

The Prevention and Rehabilitation Centre has a long standing tradition of  cryotherapy treatment in its own cryogenic chamber, constructed by Zbigniew Raczkowski, the creator of the first Polish cryochamber.  

This chamber is one of  several functioning in Poland, but it is the most exploited one, as over 400 thousand  treatment sessions have been performed in it. All these treatments have been fully documented both medically and technically, enabling  the evaluation of the chamber’s effectiveness. The experience thus gained encouraged us to design and construct the next version of the cryogenic chamber, bearing the symbol CR-2002 and CR2002/05, without the  limitations  and shortcomings of the exploited chamber.  The correctness of the technical solutions, their compliance with the pending standards and care to keep all the safety precautions,  have been confirmed by the “EC”  (European Conformity) Certificate. 

The low temperature cryochambers manufactured by CREATOR are modern pieces of equipment safeguarded by patent laws.  The chambers are comprised of two units The temperature in the pre-chamber may reach  -60oC. Here the patients adapt to the temperature conditions for a few seconds before entering the second unit which is the treatment chamber itself, where the temperature ranges between -110o C to -160o C.  The joint time of stay amounts to 2 to 3 minutes depending on the disease.

The cryochamber is cooled with liquid nitrogen contained in a closed installation system, so it has no contact with the patient. The liquid nitrogen is supplied to the cryochamber from a tank outside the building, where it is gasified in heat exchangers. At the same time the air in the cryochamber is cooled to -110o C to -160o C. The factor cooling the patients organism is cold air. The waste nitrogen is set free through a damper system outside the premises.

Aktualności:

AWF we Wrocławiu - obchody 70-lecia.

Firma CREATOR jako partner AWF we Wrocławiu miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystych obchodach 70-lecia działalności tej Uczelni, prezentując nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie krioterapii – kriokomorę mobilną.

Targi Rehabilitacja 2016 w Łodzi

Uczestniczyliśmy w kolejnej edycji Targów REHABILITACJA 2016 w Łodzi,
w dniach 22-24 września.
Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za zainteresowanie naszą ofertą.

Kriokomora kontenerowa - nasz nowy produkt.

Rozszerzamy naszą ofertę o kriokomorę kontenerową.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

CREATOR Sp. z o.o.

Posiadamy status Ośrodka Naukowo – Badawczego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i w Łodzi
oraz Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Jesteśmy członkiem towarzystw:

Rekomendujemy:

Produkcja kriokomór i urządzeń do krioterapii miejscowej. Copyright © 2017 | CREATOR Sp. z o.o.