+48 713 620 200 krio.oferta@creator.wroc.pl

Stanowisko odnośnie użytkowania ciekłego powietrza dla kriokomór

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji komór kriogenicznych na rynek krajowy oraz zagraniczny pozwala nam na obiektywną i rzetelną ocenę bezpieczeństwa dostępnych metod schładzania urządzeń. Zgodnie z całą dostępną nam wiedzą oraz  stanowiskiem EIGA, JIGA oraz firmy Air Products, będącym czołowym dostawcą gazów przemysłowych, z pełnym przekonaniem rekomendujemy użycie azotu, jako bezpiecznego medium schładzania.

Użycie tzw. ciekłego powietrza (czyli mieszanki tlenu i ciekłego azotu) stanowi przedmiot wymagający ciągłej i skrupulatnej kontroli, bezpośrednio wpływając na efektywność pracy komory oraz jej wydajność. Dodatkowo użycie mieszanki gazów wymaga nieprzerwanej i  szczegółowej analizy sprzętu w całym okresie życia wyrobu medycznego oraz użycie dedykowanych przyłączeń służących do transportu cieczy.

W związku z różnymi temperaturami wrzenia gazów mieszanka może ulegać rozwarstwieniu lub zmienić się mogą proporcje gazów, zatem rozwiązanie takie powinno być stosowane wyłącznie wtedy, gdy nie ma możliwości zastosowania innego czynnika, jakim jest azot skroplony.

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników wyrobów medycznych, które jest dla nas sprawą priorytetową,  pracujemy wyłącznie w oparciu o systemy schładzania zasilane skroplonym azotem. Pozwala nam to zagwarantować wolne od niebezpieczeństw użytkowanie wyrobu niezależnie od stopnia eksploatacji urządzenia z zachowaniem najwyższego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa dla wszystkich jednostek uwzględnionych w procesie użytkowania komory kriogenicznej w całym okresie jej życia.

Dla umocnienia naszego stanowiska dołączamy stosowne dokumenty wydane przez w/w jednostki.