+48 713 620 200 krio.oferta@creator.wroc.pl

Komora kriogeniczna
CR-20 typ W zamontowana w kontenerze

 

Komora kriogeniczna CR-20 typ W zamontowana w kontenerze produkowana jest w trzech wersjach:

 • w wersji 5-6 osobowej,
 • w wersji 3-4 osobowej,
 • oraz w wersji 2-3 osobowej.

Wszystkie te wersje mają wspólne rozwiązania konstrukcyjno-techniczne zapewniające stabilność parametrów pracy kriokomór oraz bezpieczeństwo w ich eksploatacji.

Parametry podstawowe kriokomory

 • Nominalny pobór prądu 16 (A)
 • Zasilanie elektryczne 230/50 (V/Hz)
  Zakres temperatur w komorze zabiegowej -60 do -160oC
 • Zakres temperatur w przedsionku: od -40oC do -60oC
 • Zalecana temperatura w komorze zabiegowej -120oC
 • Zalecana temperatura w przedsionku -60oC
 • Czas schładzania kriokomory do temp. -120oC to 30 – 40 (min)
 • Czas przebywania w komorze zabiegowej (regulowany przez obsługę) 1–3 (min)
 • Czas przebywania w przedsionku (regulowany przez obsługę) 1–3 (min)
 • Automatyczna regeneracja kriokomory: czas programowany przez użytkownika
 • Ciekły azot
 • Schładzanie kriokomory do temperatury zalecanej w komorze zabiegowej -120oC 100 -120 (kg)
 • Podczas trwania zabiegu (3 min) 3 – 4 (kg)
 • Zużycie ciekłego azotu podczas trwania zabiegów – 100 kg/h
 • Zasilanie: napięcie przemienne
 • Ciśnienie atmosferyczne: 96 – 106 kPa
 • Temperatura otoczenia: 10 – 25oC
 • Wilgotność względna: < 40%
 • Rodzaj pracy: praca ciągła
 • Wartość napięcia i częstotliwość: 230V, 50 Hz
 • Moc znamionowa 1100 W
 • Temperatura w przedsionku: -60oC  +5oC
 • Maksymalna liczba pacjentów w komorze (w zależności od wielkości): do 3-4 osób
 • Zakres temperatury roboczej komory zabiegowej: -60oC do -160oC co 1oC
 • Czas zabiegu programowany w zakresie: do 3 minut co 1s
 • Stężenie tlenu w komorze: 18,5 – 21 %
 • Stabilizacja temperatury w komorze zabiegowej: +/- 3 (max. +/-10)˚C
 • Ilość powietrza oddechowego wprowadzana do komory: (163 K) > 35 m3/h
 • Okres żywotności sensorów tlenowych: 3-4 lata do temp -160oC
Spadek stężenia tlenu w komorze:
• Poniżej 17 % – sygnał dźwiękowy i automatyczne odcięcie dopływu cieczy kriogenicznej zarówno do komory jak i do budynku
• Powyżej 22 % – sygnał dźwiękowy i automatyczne odcięcie dopływu cieczy kriogenicznej zarówno do komory jak i do budynku
Dla Pacjenta: przycisk w komorze – sygnał świetlny i dźwiękowy.

Schemat ogólny
oraz rozmieszczenie pomieszczeń