+48 713 620 200 krio.oferta@creator.wroc.pl

Warunki techniczne pomieszczeń

Infrastruktura pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zabiegów krioterapii.

Procedury prowadzenia zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej przewidują, po wykonaniu zabiegu w kriokomorze, wykonywanie ćwiczeń fizycznych – kinezyterapii. Do ich przeprowadzenia wymagana jest odpowiednio wyposażona powierzchnia, a także infrastruktura socjalna (sanitariaty, szatnie, łazienki itp.). Kriokomora proponowana przez CREATOR Sp. z o.o. może obsłużyć ca 50-60 pacjentów na godzinę, zaś w jednej sesji do 300 pacjentów. Te założenia wymagają powierzchni całkowitej od 200 m(istnieje możliwość adaptacji projektu do indywidualnych potrzeb inwestora):

  • pomieszczenie o powierzchni od 20 m2 i wys. 300 cm, w którym usytuowana jest kriokomora (stanowiące poczekalnie pacjentów oczekujących na zabieg), mające bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem technicznym i gabinetem lekarskim oraz możliwie bezpośrednie z salą kinezyterapii,
  • pomieszczenie techniczne o pow. od 4 m2, bezpośrednio sąsiadujące z pomieszczeniem kriokomory oraz przylegające do ściany zewnętrznej, (zbiornik azotu znajdujacy sie na zewnątrz obiektu winien się znajdować w możliwie najmniejszej odległości od pomieszczenia technicznego) wyposażone w zasilanie elektryczne.
  • pomieszczenie medyczne o pow. od 6 m2,
  • sala do ćwiczeń kinezyterapeutycznych o pow. od 50 m2,
  • szatnie z węzełem sanitarnym.

Pomieszczenia powinny spełniać wymogi dotyczące zakładów leczniczych.

Obsługa

Cykl zabiegowy w kriokomorze sterowany jest z wykorzystaniem  elektronicznych układów, programowanych przez rehabilitanta za pomocą panelu dotykowego. Osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniej temperatury dokonuje się przez wymienniki ciepła zainstalowane w przedsionku i komorze zabiegowej. Pomiar temperatury odbywa się na wysokości około 40 cm nad podłogą. Odpowiednie rozmieszczenie i konstrukcja wymienników ciepła zapewnia dobry rozkład temperatury w całej kriokomorze, co gwarantuje przeprowadzenie skutecznego zabiegu.

Układ przygotowania powietrza oddechowego stanowi specjalistyczny zespół, efektem pracy którego jest możliwość wprowadzenia do komory zabiegowej maksymalnie oczyszczonego i suchego powietrza o temperaturze od -100 do -120 stopni Celsjusza w ilości umożliwiającej kilkakrotną jego wymianę w ciągu godziny. Z układem tym współpracuje system odciągu powstającej mgły. Współpraca tych układów zapewnia komfort zabiegu, zmniejsza bowiem uczucie zimna, utrzymuje przejrzystość atmosfery w komorze zabiegowej oraz neutralizuje wpływ powietrza zewnętrznego, które dostaje się do komory podczas wejścia i wyjścia pacjentów.

Układ sterowania zlokalizowany jest w dwóch niewielkich szafach. Nad poprawną pracą kriokomory czuwa elektroniczny układ sterowniczy firmy Mitsubishi Electric, który zapewnia automatyczne sterownie wszystkich podzespołów kriokomory, umożliwia ustawienia temperatury i czasu zabiegu. Układ ten monitoruje poziom tlenu w komorze zabiegowej i pomieszczeniu przed komorą maszynowni – oraz sygnalizuje wszelkie nieprawidłowości w pracy kriokomory. W skrajnych przypadkach zagrożenia dla pacjenta i personelu obsługującego np. podczas spadku poziomu tlenu poniżej 17% lub awarii układu pomiaru temperatury- wyłącza jej działanie i odcina dopływ medium chłodzącego przy zbiorniku.

Wnętrze komory jest bezpieczne dla pacjenta. Ściany pokrywają wykładziny boazeryjne z drewna lipowego. W komorze umieszczona jest kamera monitorująca przebieg zabiegu.

Drzwi komory zabiegowej i przedsionka są wyposażone w okna. Umożliwia to kontakt wzrokowy z pacjentem, co w efekcie zmniejsza stres spowodowany przebywaniem w ekstremalnych warunkach. Ważnym elementem bezpieczeństwa jest konstrukcja zamków drzwi, umożliwiająca ich otwieranie pod naciskiem ciężaru ciała, bez konieczności korzystania z klamki w sytuacji, kiedy pacjent ma potrzebę natychmiastowego opuszczenia komory zabiegowej. Potrzebę wyjścia pacjent może również zasygnalizować wciskając przycisk alarmowy, który znajduje się wewnątrz komory zabiegowej. Sygnał dźwiękowy i świetlny daje znak terapeucie do natychmiastowego przerwania zabiegu, a elektroniczny układ sterujący automatycznie odcina dopływ czynnika chłodzącego do wszystkich układów.